L’Agrupació de Balls Populars de Cubelles renova la Junta

L’Agrupació de Balls Populars de Cubelles compta des de divendres passat amb una nova Junta, ratificada per unanimitat de l’Assemblea anual de socis després que culminés l’últim mandat i de ser l’única candidatura que s’havia presentat a les eleccions. El nou grup, que capitanejarà l’agrupa fins el 2021, es caracteritza per la seva heterogeneïtat, ja que engloba persones d’edats molt diverses i amplia també el ventall de colles representades. Es resol així una mancança del grup que encapçalava l’entitat des del període 2010-2012, el qual estava majoritàriament format per gent de la mateixa edat i de molt poques colles.

La nova Junta estarà formada per: Esther Soler (presidenta; membre dels Timbalers i mare de dues integrants de Timbalets), Ana Mateo (secretària; membre de les Timbaleres i mare d’una integrant de Timbalets), Tere Rigla (vicepresidenta; bastonera i coordinadora de Panderos); Anna Albet (tresorera; balladora de Bastons), Mari Cruz Yacobi (vocal; membre de les Timbaleres i mare de dos integrants de Timbalets); Cristina Moreno (vocal; membre dels Diables); Tomàs Barquin (vocal; membre dels Diables), i Nàsser Subias (vocal; ballador de Cintes). Alhora, de l’anterior Junta també continuen: David Madrigal (vocal; ballador de Bastons), Eva Fernández (vocal; balladora de Bastons), Claudia Millán (vocal; balladora de Bastons) i Anna Morcillo (vocal; membre de les Timbaleres).

Tot i que aquestes dotze persones són les que oficialment conformen la Junta, el grup també comptarà amb el suport de diversos joves de l’entitat, els quals han expressat la voluntat d’implicar-se en la gestió del dia a dia. Amb aquesta renovació, doncs, les persones de l’anterior Junta que deixen els seus càrrecs són: Marina Morcillo, Gemma Sánchez, Herena Coma, Diego Segura, Laia Morcillo, Robert Monzonis i Judith Pérez.

Amb el canvi de Junta, el grup sortint tanca un període de pràcticament sis anys amb una valoració molt positiva. Des del 2010, l’entitat ha incrementat substancialment el volum de colles, amb la creació dels dos grups de Timbalets, dels balls de Cercolets i Cintes i de la colla de Gralles, també s’ha recuperat el Ball de Pastorets i s’ha renovat la Draga. Alhora, s’ha invertit en confeccionar vestuari de totes les colles de foc i s’ha impulsat la creació del Viagret per superar els entrebancs legals en què s’han vist immerses les colles de Diablets.

D’altra banda, la Junta sortint també celebra haver contribuït a renovar diversos aspectes de la Festa Major. Per exemple, amb la creació de l’Assaig General i la corresponent venda de marxandatge, i amb el fet d’haver proposat a la Comissió de Festes la renovació del format del pregó de Festa Major l’any 2014. Tot plegat, de forma simultània a l’organització del 20è aniversari dels Bastons i Diables, el 25è aniversari del gegantó Charlie, el 20è aniversari dels Panderos, el 20è aniversari dels Pastorets, el 25è aniversari de la Draga i el 20è aniversari de les Gitanes.

Amb tot, si hi ha un avenç del qual la Junta sortint se sent realment satisfeta d’haver aconseguit és la informatització i regulació del sistema d’inscripcions a les colles. Un dels objectius del grup era eradicar els rumors que corrien entorn l’ABPC amb què hi havia la falsa creença que només podien accedir a les colles els familiars o amics dels balladors. Després de sis anys, però, i gràcies a haver instaurat la inscripció electrònica, aquesta rumorologia ha minvat fins ser gairebé residual, ja que a dia d’avui l’accés a les colles es regeix per rigorós ordre d’inscripció.

Per últim la Junta sortint vol agrair la col·laboració que sempre ha obtingut per part dels caps de colla i balladors, així com també de l’Ajuntament de Cubelles, amb especial menció dels Departaments de Cultura i Comunicació, i només li resta desitjar molta sort al grup que ara agafa les regnes de l’Agrupa.